Noémi Van Heuverswyn

‘Less is more’ voor architecte Noémi Van Heuverswyn. Gelukkig hebben verhalen niet per se veel plaats nodig. We vertaalden versnipperde informatie naar copywriting die de essentie van Noémi’s werk vertelt. En dat op de cadans van het web en van haar tone of voice. Samen met het passende webdesign en de juiste selectie van beelden is het resultaat een minimalistische, maar belevingsvolle website voor dito architectuur en interieurprojecten.

‘Less is more‘ according to architect Noémi Van Heuverswyn. Fortunately, stories do not necessarily call for a lot of space. We translated fragmented information into copywriting telling us the essence of Noémi’s work on the rhythm of the web and its tone of voice. We added the appropriate web design and the proper selection of images to the web copy. The result is a minimalistic, but appealing website for ditto architecture and interior projects.

Web design in cooperation with Grain Design Office.

Skills: Copywriting, Website
Client: Noémi Van Heuverswyn